Hoppa till innehåll

Studier

Hur långa är kurserna?

Väljer du att studera på heltid motsvarar det i tid:
En 100 poängskurs på 5 veckor
Två 100 poängskurser på 10 veckor
Två 50 poängskurser på 5 veckor
En 150 poängskurs på 5 veckor (obs: Blir 150% studietakt)
 
Väljer du att studera på halvtid (50%) motsvarar det i tid:
En 200 poängs kurs på 20 veckor
En 100 poängs kurs på 10 veckor
En 50 poängskurs på 5 veckor
Två 50 poängskurser på 10 veckor
En 150 poängskurs på 10 veckor
 
Väljer du kvartsfart (25 %) motsvarar det i tid:
En 100 poängs kurs på 20 veckor
En 50 poängskurs på 10 veckor
En 150 poängskurs på 20 veckor

Heltid (100%) är minst 20 poäng/vecka, halvtid (50%) minst 10 poäng/vecka och kvartstid (25%) minst 5 poäng/vecka
 

Hur lägger du upp dina studier?

Vi rekommenderar max 2 distanskurser per kursstart. Ska du blanda platsförlagda studier (kurser) och distansstudier (kurser) så kan du ringa oss på vår telefontid för att diskutera din studieplan.
Vill du läsa på heltid så blir en 100 poängskurs 5 veckor lång, två 10 poängskurser kurser blir 10 veckor.
Söker du fler än 2 distanskurser till samma kursstart kommer vi avslå resten av kurserna och du behöver göra en ny ansökan.
Tänk på att kursstarterna är var femte vecka. Ska du läsa 2 kurser samtidigt så måste du uppmärksamma vilken kommande kursstart du ska söka.
Du kan inte läsa kurser parallellt som kunskapsmässigt bygger på varandra – tex matematik 1 och 2. Du måste bli klar med 1 före du kan läsa 2.

Varför blev inte min ansökan beviljad?

  1. Du har inte bifogat några betyg till din ansökan.
  2. Dina betyg är oläsliga/har fel format.
  3. Du är obehörig till sökt kurs.
  4. Du har sökt för många kurser till samma kursstart (max 2 distanskurser samtidigt).
  5. Du är inte prioriterad att antas till sökta kurser.
  6. Du har inte angett anledningen i din ansökan till sökta kurser, och vi kan därför inte anta dig.
  7. Du har sökt en kurs där det krävs att du har läst en annan kurs/kurser innan.
  8. Du har nyligen läst en kurs där du fått betyget F. Vi hänvisar då i första hand till att komplettera den kursen innan du beviljas ny kurs. En komplettering gör du via din lärare i kursen. Ta kontakt med denne i första hand.